Skip links

Koupě nemovitosti

Kupujete nemovitost? Zde je několik postřehů, které by se Vám mohly hodit

 • uzavření rezervační smlouvy – prodávající i realitní kanceláře často při prohlídkách sdělují, že je zde mnoho vážných zájemců, nicméně neuvážený podpis rezervační smlouvy vás může dostat do složitého právního postavení a nakonec se nedostanete k uzavření kupní smlouvy, ale budete na základě rezervační smlouvy povinni zaplatit vysokou smluvní pokutu. Doporučujeme věnovat pečlivou pozornost rezervační smlouvě, obzvlášť v situaci, kdy ještě nemáte zajištěno financování
 • doporučujeme, aby smluvní stranou rezervační smlouvy byl i prodávající, jen v tomto případě se zavazuje, že vybranou nemovitost prodá Vám, některé realitní kanceláře předkládají rezervační smlouvu jen jako dvoustrannou, tedy jen mezi Vámi a realitní kanceláři
 • je vhodné nechat si zaslat prodávajícím (nebo realitní kanceláří) zároveň návrh rezervační smlouvy a také smlouvy kupní – chcete totiž vědět, jaké budou podmínky kupní smlouvy (zda budou pro Vás vůbec akceptovatelné), mnohé realitní kanceláře však vypracují návrh kupní smlouvy až po podpisu rezervační smlouvy, v takovém případě doporučujeme podstatné podmínky transakce zanést do rezervační smlouvy
 • je vhodné si prověřit základní informace o prodávajícím, které jsou dostupné v katastru nemovitostí, např. zejména, zda je vlastníkem nemovitosti, zda na nemovitosti neváznou břemena, zda neexistuje exekuční příkaz k prodeji nemovitosti atp.
 • pokud si nejste jistí, zda je rezervační a kupní smlouva v pořádku, obraťte se raději na právníka, který Vám smlouvy zkontroluje a upozorní Vás na případné nesrovnalosti nebo potřebné změny

Pokud potřebujete při prodeji nemovitosti jakoukoli pomoc, jsme Vám k dispozici radou, a nebo případně kompletním právním servisem zahrnujícím jak kontrolu a případnou úpravu smluv, tak možností poskytnutí advokátní úschovy, zajištění jednání s realitní kanceláři nebo přímo s prodávajícími.

Co vše mohou zahrnovat naše služby?

 • kontaktování strany prodávající nebo realitní kanceláře
 • kontrola rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy či smlouvy o úschovách finančních prostředků, následné připomínkování smluv, aby byl převod bezpečný
 • případná příprava smluv vypracovaných naší advokátní kanceláří
 • konzultace veškerých Vašich dotazů
 • v případě nutnosti podání žádosti o hypotéku se spojíme s vaším finančním poradcem a budeme s ním komunikovat
 • kontrola nemovitosti v katastru nemovitostí ve vztahu k možným rizikům
 • zajištění advokátní úschovy finančních prostředků tak, aby byly prodávajícímu vyplaceny ve chvíli, kdy bude nemovitost převedena na vás
 • přítomnost při podepisování veškerých smluv, pokud nebudete chtít podepisovat smlouvy samostatně
 • poradenství ohledně budoucích daňových povinností souvisejících s koupí nemovitosti
 • účast při předání nemovitosti, aby bylo zaručeno její řádné předání (včetně poradenství ohledně uzavření smluv na dodávky energií)