Skip links

Napište nám

  Nebo nám zavolejte:

  +420 770 666 766

  Právní služby

  Cizinecké právo

  Jsme připraveni pomoci Vám ve všech otázkách cizineckého práva

  Cizinecké právo

  Otázky týkající se pobytového oprávnění jsou jedny z prvních, které vyvstanou každému cizinci přicházejícímu do cizí země. Získání pobytového oprávnění pro cizince mnohdy znamená zásadní změnu v jeho dosavadním životě. K velmi zásadní změně v životě cizince, téměř vždy pak ke změně nechtěné, však dochází i v případech, kdy cizinec o své oprávnění k pobytu na území přijde, a to ať již z důvodu neprodloužení platnosti dosavadního povolení k pobytu či jako výsledek řízení o zrušení pobytového oprávnění.

  Řešení všech záležitostí souvisejících s pobytovým oprávněním proto může být pro cizince velmi stresující. Nejenže orientace v právních předpisech cizí země je pro cizince mnohdy nadmíru složitá, pochybení v rámci pobytového řízení může vést k tomu, že pobytové oprávnění nebude uděleno, popřípadě doba platnosti povolení k pobytu nebude prodloužena.

  AK Nguyen svým klientům nabízí komplexní služby v oblasti cizineckého práva. Jsme si vědomi, jak zásadním způsobem pobytové oprávnění ovlivňuje život cizince. Ke každému případu proto přistupujeme individuálně a s náležitou péčí tak, aby celé řízení bylo pro klienta srozumitelné a pokud možno co nejméně stresující. Klientům pomáháme nejen se získáním pobytového oprávnění či prodloužením doby jeho platnosti, ale taktéž v případech, kdy je jejich pobytové oprávnění ohroženo. Máme bohaté zkušenosti zejména s řízením o zrušení pobytového oprávnění, řízením o správním vyhoštění či povinnosti opustit území. I v případech, kdy se situace může jevit jako bezvýchodná, je někdy možné nalézt vhodné řešení. Proto se na nás neváhejte obrátit, rádi zhodnotíme i Váš případ.

  S čím Vám pomůžeme:

  Na Vaše otázky rádi odpovíme

  Stránka je ve výstavbě

  Tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana Evropské unie se rozumí (jedná-li se o občana České republiky, musí být tento v České republice přihlášen k trvalému pobytu na území):

  • manžel, resp. registrovaný partner,
  • rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
  • potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie,
  • potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

  Tzv. vzdáleným rodinným příslušníkem občana Evropské unie je:
  • příbuzný občana Evropské unie nebo státního občana České republiky přihlášeného k trvalému pobytu na území a

   • je v zemi, z níž pochází, osobou vyživovanou tímto občanem Evropské unie nebo státním občanem České republiky,

   • je v zemi, z níž pochází, členem domácnosti tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo

   • u kterého vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči tohoto občana Evropské unie nebo státního občana České republiky, nebo

  • má s občanem Evropské unie nebo se státním občanem České republiky přihlášeným k trvalému pobytu na území řádně doložený trvalý partnerský vztah.