Skip links

Napište nám

  Nebo nám zavolejte:

  +420 770 666 766

  Právní služby

  Trestní právo

  Jsme připraveni pomoci Vám ve všech otázkách trestního práva

  Trestní právo

  AK Nguyen poskytuje komplexní právní poradenství ve všech fázích trestního řízení. Právní pomoc poskytujeme nejen obviněným (obžalovaným), ale i poškozeným, osobám zúčastněným a vyžaduje-li to situace taktéž svědkům.

  Jste-li obviněný, pomůžeme Vám uplatnit veškerá Vaše práva tak, aby byl pro Vás výsledek trestního řízení co nejpříznivější. Jste-li poškozený, pomůžeme Vám taktéž s uplatněním nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení.

  Došlo-li k trestnímu stíhání v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu a v dalších zákonem stanovených případech, pomůžeme Vám s uplatněním nároku na náhradu škody způsobenou při výkonu veřejné moci.

  S čím Vám pomůžeme

  Na Vaše otázky rádi odpovíme

  Návrh je třeba učinit v řízení před soudem nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Je-li sjednána dohoda o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě.

  Po výkonu poloviny trestu je možné požádat soud, aby podmíněně upustil od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Soud zejména zhodnotí dosavadní život odsouzeného, zda odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba. Soud může taktéž přijmout záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

  Při rozhodování o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti může soud zohlednit, zda se odsouzený úspěšně podrobil vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy nebo psychologického poradenství zaměřeného na činnost, která je předmětem zákazu.

  Při podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti soud stanoví zkušební dobu až na pět let. Zkušební doba nesmí být kratší než zbytek trestu. Zkušební doba počíná právní mocí rozhodnutí o tomto upuštění.